Belasting betalen in Spanje of in het land van herkomst?

Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Binnen het team van Match Better Valencia hebben we expertise in belastingen en het betalen van belasting in Spanje. De inkomstenbelasting heet in Spanje La Renta ofwel Declaracion de la Renta de Personas Fisicas (IRPF). Deze aangifte dient tussen 6 april en 30 juni over voorafgaand jaar te worden gedaan. 

Wanneer betaal je nu belasting in Spanje?

Volgens artikel 9 uit het wetboek dien je in Spanje je belasting te betalen als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Als de belastingbetaler meer dan 183 dagen per kalenderjaar op Spaans grondgebied verblijft.
  • Als de belangrijkste economische activiteit en persoonlijke belangen als familie en huis zich op Spaans grondgebied bevinden, ook al verblijft de persoon minder dan 183 dagen op Spaans grondgebied.

Zodra je aan één van deze voorwaarden voldoet ben je in Spanje belastingplichtig. Dit betekent dat je de Declaracion de la Renta de Personas Fisicas (IRPF) formulier 100 dient in te vullen en in te dienen (met uitzondering van een expat belastingregeling). De belastingaangifte gaat altijd over een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december van het voorafgaande jaar. De belastingdienst biedt de mogelijkheid om de belasting in twee delen te betalen met als termijnen: eind juni (60%) en begin november (40%).

Je dient je wereldinkomen aan te geven. Dat betekent dat je niet alleen je inkomen uit Spanje, maar ook een inkomen uit een ander land. Denk bijvoorbeeld aan huurinkomsten die je hebt uit het verhuren van een woning uit het land van herkomst, een winstuitkering uit aandelen of rente op een bankrekening.

Vermogenswinstbelasting

De winst uit het verkopen van vastgoed uit het land van herkomst dien je samen met de inkomstenbelasting aan te geven en de belasting te betalen. De winst uit de verkoop waar belasting over betaald dient te worden is de verkoopprijs minus alle kosten die direct betrekking hebben op de verkoop, denk hierbij aan: makelaarskosten, notariskosten, btw, registratiekosten etc. Het is dus zeer belangrijk om alle bewijzen en bonnetjes hiervan te bewaren. Als de verkoop leidt tot een verlies, dan dien je het wel aan te geven. Je hoeft er dan geen belasting over te betalen.

Uitzondering! Als de winst komt uit de verkoop van een hoofdverblijf en binnen twee jaar weer gestoken wordt in de aankoop van een nieuwe woning (hoofdverblijf). 

Dubbele belastingovereenkomst

Het komt soms voor dat je zowel belastingplichtig bent in het land van herkomst, als ook in Spanje. Het is belangrijk om dit goed uit te (laten) zoeken en te voorkomen dat je dubbel belasting gaat betalen.

Heb je vragen op het gebied van belastingen en de belastingdienst? Neem dan contact op met onze experts binnen Match Better Valencia.

Bericht delen

Nieuwbouw in Valencia
Ondernemen in Spanje; advies van 3 ondernemers